Organizacje

Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS

Gliwice, Polska

Kopernika 63a, 44-117

tel.: 797 907 741
email: theotokos@theotokos.org.pl
www: http://www.theotokos.org.pl

Centrum Kształcenia i Dialogu "THEOTOKOS" w Gliwicach to organizacja pozarządowa zajmująca się kształceniem i edukacją. Centrum organizuje międzynarodowe seminaria i kursy dla grup z kraju i zagranicy, szkolenia z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, programy edukacji obywatelskiej i europejskiej dla młodzieży. "Theotokos" promuje ideę wolontariatu i prowadzi różne jego formy: Wolontariat Europejski, Europejski Wolontariat Jezuicki.

The Centre for Education and Dialogue THEOTOKOS
A non-governmental institution founded by the Jesuits in Gliwice (Silesia region)."Theotokos" organises international meetings and seminars, management courses for NGOs, programmes on educational opportunities and European education and promotes the idea of voluntary service e.g. European voluntary Service (EVS) and Jesuit European Volunteers (JEV).

stopka strony