Organizacje

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CeKiRON

Wrocław, Polska

ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239

tel.: (+4871) 798 26 00
email: diakonia@diakonia.pl
www: https://diakonia.pl/

Celem organizacji jest kształcenie, rehabilitacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych. Centrum zostało powołane przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, współpracuje z władzami Wrocławia, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz z wieloma ośrodkami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi w kraju i za granicą. Oferta Centrum skierowana jest do młodych ludzi w wieku od 12 do 24 lat z dysfunkcjami narządu ruchu i przewlekłymi chorobami. Młodzież pełnosprawna może się kształcić w należącym do CeKiRONu Gimnazjum Integracyjnym.

The Education and Rehabilitation Centre for Disabled People
The Education and Rehabilitation Centre for Disabled People is an institution run by Wroclaw Diocese of Evangelical-Augsburg Lutheran Church in Poland. Its main goal is to prepare young functionally disabled people for an independent and active life. There are several schools of CeKiRON in Wroclaw:· Integrative Gymnasium, Secondary Schools, Technical School of Economy and Vocational School.

stopka strony