Organizacje

Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak"

Bydgoszcz, Polska

Bołtucia 5, 85-791

tel.: 52 32 34 810
email: sekretariat@wiatrak.org.pl
www: https://wiatrak.org.pl/

Centrum prowadzi działalność edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób niepełnosprawnych. Prowadzi zajęcia sportowe i artystyczne, poradnię wsparcia, kursy językowe, Klub Przedszkolaka, arteterapię dla niepełnosprawnych oraz organizuje imprezy kulturalne. Centrum jest także organizacją akredytowaną dla prowadzenia projektów w ramach wolontariatu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

stopka strony