Organizacje

Centrum Międzynarodowych Spotkań

Tuchomie, Polska

ul. Szkolna 4, 77-133

tel.: 510 897 932
www: http://centrum.tuchomie.pl

Centrum Międzynarodowych Spotkań (CMS) w Tuchomiu jest organizacją pozarządową działającą m.in. na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej między Polską a innymi państwami oraz wspierania aktywności obywateli. Swoje cele realizuje poprzez: inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie współpracy międzynarodowej, wspieranie przedsiębiorczości, prowadzenie działalności edukacyjnej, wspieranie społecznej aktywności, w tym grup zagrożonych wykluczeniem. Centrum prowadzi szkolenia w zakresie nauki języków obcych, ekologii, turystyki, nauki ginących starych zawodów, informatyki itp. Zajmuje się również działalnością wydawniczą.

The International Meetings Centre
The International Meetings Centre is a non-profit making, non-governmental organisation promoting cooperation and cultural exchange between Poland and other countries and supporting active citizenship. It fosters international cooperation, supports entrepreneurship and advances active citizenship, especially among socially excluded groups. It runs training courses in the following areas: language, ecology, tourism, craft and IT.

stopka strony