Organizacje

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Kraków, Polska

ul. Krupnicza 38, 31-123

tel.: 12 422 44 42
email: sekretariat@cmjordan.krakow.pl
www: http://cmjordan.krakow.pl

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to największa publiczna placówka wychowania pozaszkolnego w Małopolsce. Wspiera krakowskie szkoły oraz rodziców w mądrym, twórczym zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży: rozwijaniu zainteresowań, pielęgnowaniu pasji, poszukiwaniu talentów. W ofercie Centrum Młodzieży znajdują się zajęcia artystyczne, teatralne, sportowe, naukowe, czy z zakresu edukacji obywatelskiej. Ważnym polem działalności jest także współpraca z międzynarodowymi partnerami - instytucjami i organizacjami z UE i innych krajów Europy. W ramach współpracy organizowane są wymiany młodzieży, warsztaty artystyczne, edukacyjne i sportowe, koncerty, festiwale, konferencje, szkolenia oraz projekty z udziałem osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych.

stopka strony