Organizacje

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

Kraków, Polska

ul.Krupnicza 38, 31-123

tel.: 12 430 00 15; 12 422 44 42
email: sekretariat@cmjordan.krakow.pl
www: http://www.cmjordan.krakow.pl/

       Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia artystyczne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, turystyczne i sportowe. Łącznie w Centrum Młodzieży prowadzonych jest ponad 260 stałych grup zajęciowych. Placówka organizuje ok. 150 imprez, festiwali oraz konkursów rocznie o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. Ważnym polem działalności jest także współpraca z międzynarodowymi partnerami - instytucjami i organizacjami, w ramach której organizowane są wymiany młodzieży, warsztaty artystyczne, edukacyjne i sportowe, koncerty, festiwale, konferencje, szkolenia oraz projekty z udziałem osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych. Centrum jest członkiem założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wolnego przy Radzie Europy (EAICY).

stopka strony