Organizacje

Centrum Nauki Kopernik

Warszawa, Polska

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390

tel.: 22 596 41 00
email: info@kopernik.org.pl
www: http://www.kopernik.org.pl

Kopernik jest jednym z największych w Europie centrów nauki.

stopka strony