Organizacje

Centrum Pomocy Prawnej im.Haliny Nieć

Kraków, Polska

ul. Krowoderska 11/7, 31-141

tel.: 12 633 72 23
email: biuro@pomocprawna.org
www: http://www.pomocprawna.org/

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną i naukową na rzecz praw człowieka i państwa prawa, inicjuje działania zmierzające do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka oraz podejmuje interwencje w przypadkach ich naruszeń; współpracuje z organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy zajmującymi się prawami człowieka.
Stowarzyszenie prowadzi szkolenia z zakresu ochrony praw człowieka oraz prawa uchodźczego; organizuje spotkania, wykłady, konferencje; gromadzi dokumenty i prowadzi badania w zakresie ochrony praw człowieka.

The Halina Niec Human Rights Association
The Association initiates activities to raise awareness of human rights and intervenes when human rights are abused. It cooperates with other human rights organisations, runs training courses on human rights and refugee rights, collects documents and conducts research on human rights protection.

stopka strony