Organizacje

Centrum Praw Kobiet

Warszawa, Polska

ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679

tel.: (22) 652-01-17
email: sekretariat@cpk.org.pl
www: http://www.cpk.org.pl

Organizacja zajmuje się działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Centrum oferuje pomoc prawną i psychologiczną, promuje i monitoruje prawa kobiet oraz prowadzi akcje edukacyjne w tej dziedzinie. Organizacja wydaje również szereg publikacji i raportów tematycznych.

The Centre for Women's Rights
The Centre's main objective is to ensure that women's rights are recognised both legally and within the home. The centre's activities include legal counselling and psychological support to women, promoting and monitoring women's rights and educating society about gender equality through publications, conference and workshops.

stopka strony