Organizacje

Centrum Prawa Ekologicznego

Wrocław, Polska

Pl. Solny 16, 50-062

tel.: +48 71) 34 102 34
email: cpe@eko.wroc.pl
www: http://cpe.eko.org.pl

Centrum Prawa Ekologicznego jest niezależnym ośrodkiem badań i doradztwa specjalizującym się w prawie ochrony środowiska. CPE prowadzi usługi konsultingowe, doradztwo oraz sporządza ekspertyzy z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście dostosowania polskiego ustawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej; sporządza projekty aktów prawnych; organizuje szkolenia i konferencje. Z oferty Centrum korzystać mogą przedsiębiorcy, centralne organy władzy i administracji państwowej, organy administracji samorządowej, organizacje pozarządowe.

The Environmental Law Centre
The Environmental Law Centre is an independent think-tank and advisory body specialising in environmental law. Its main activities include consultation, the provision of information, advice and preparation of legal views on Polish and the EU’s environmental laws, the drafting of laws and organisation of workshops and conferences. Its main clients are businesses, central governmental authorities and administration, governmental administration and non-governmental organisations.

stopka strony