Organizacje

Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

Rzeszów, Polska

ul. Plac Śreniawitów 9/1, 35-032

tel.: 784 405 402; 691 182 539
email: biuro@cras.org.pl
www: http://cras.org.pl

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego, walcząc ze zjawiskiem bezrobocia , promując przedsiębiorczość oraz integrację europejską, społeczną i zawodową. Organizacja jest niepubliczną instytucją szkoleniową posiadającą uprawnienia do przeprowadzania szkoleń dla bezrobotnych. Stowarzyszenie realizuje również projekty finansowane ze środków UE. 

stopka strony