Organizacje

Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej

Poznań, Polska

ul. Kochanowskiego 8A/2, 60-845

tel.: 508 024 833
email: creo@centrumcreo.pl
www: http://www.centrumcreo.pl/index.php

Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i idei wolontariatu. Od początku istnienia CREO jest inicjatorem wielu akcji i projektów prospołecznych, co istotne ich realizację opieramy przede wszystkim na pracy wolontariackiej. Wśród naszych działań, priorytetowo traktujemy obszar edukacji i wychowania najmłodszych. Z tą myślą stworzyliśmy dwa innowacyjne programy edukacyjne dla szkół – WIELKODUCHY - dedykowany do szkół podstawowych oraz WOLONTARIAT Z KLASĄ - skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Założeniem obu programów jest praktyczne zapoznawanie dzieci i młodzieży z tematyką wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego oraz angażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz potrzebujących poprzez tworzone przez nas Szkolne Kluby Wielkoducha i Wolontariatu. Mamy ogromną satysfakcję, że oba nasze projekty zyskały uznanie w oczach operatora prestiżowego Programu Szwajcarskiego i zostały wsparte grantami pozwalającymi rozwinąć nasze pomysły. Dzięki temu mieliśmy możliwość stworzyć kompleksowy i modelowy proces wdrażania wolontariatu w szkołach, co jest rozwiązaniem dotychczas niespotykanym w polskich szkołach. Sukces tych nowatorskich i innowacyjnych programów jest dla nas powodem do wielkiej dumy, ale też mamy poczucie ogromnej odpowiedzialności. Dlatego nie ustajemy w wysiłkach nad doskonaleniem i uskutecznianiem naszych działań.

 

stopka strony