Organizacje

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Rybnik, Polska

ul. Rudzka 13C, 44-200

tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34
email: cris@cris.org.pl
www: http://www.cris.org.pl

Centrum wspomaga społeczną aktywność obywateli; współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy; promuje działalność organizacji pozarządowych, partnerstwo pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i regionalnym oraz podmiotmi gospodarczymi; organizuje i prowadzi szkolenia, konferencje, spotkania, konsultacje i działalność doradczą dla organizacji typu non-profit. Centrum pracuje z lokalnymi liderami i grupami defaworyzowanymi, dziećmi, młodzieżą i seniorami. 

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Centre for the Development of Community Initiatives
The Centre supports the activity of the local communities, co-operates with NGOs, local government, public institutions and domestic and foreign enterprises. It promotes the activity of the NGO sector and the co-operation between the NGOs and local and regional government bodies and enterprises. It also organises and runs training courses, conferences, meetings and offers advice and consulting services for non-profit making organisations.

 

stopka strony