Organizacje

Centrum Samorządu Lokalnego w Jeleniej Górze

Jelenia, Polska

Plac Piastowski 27, 58-560

tel.: (91) 486 15 69, 486 15 74

Centrum organizuje szkolenia, międzynarodowe konferencje, prowadzi doradztwo i konsultacje dla gmin, prowadzi działalność wydawniczą, nawiązuje kontakty międzynarodowe, koordynuje programy i projekty.

The Centre of the Local Self-Government in Jelenia Góra
The centre organises training courses and international conferences, provides counselling and advice, issues publications, coordinates programmes and projects and makes international contacts.

stopka strony