Organizacje

Centrum SOLVIT Polska

Warszawa, Polska

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507

tel.: +48 881 016 009
email: solvit@mrpit.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/solvit

SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnie zaistniałych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVIT pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. 

stopka strony