Organizacje

Centrum Społecznego Rozwoju

Mikołów, Polska

Jana Pawła II 4, 49-190

tel.: 795 264 731, 324 446 453
email: biuro@csr.biz.pl
www: https://csr.biz.pl

Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywizacją młodzieży i innych grup społecznych, a także wyrównywaniem szans w dostępie do edukacji, kultury i usług. Cele te organizacja realizuje poprzez projekty edukacyjne, prowadzenie doradztwa zawodowego oraz organizację wyjazdów integracyjnych dla dzieci i młodzieży. Wśród działań podejmowanych przez stowarzyszenie można wymienić m.in.:

- projekt „Rozwiń skrzydła- w świecie technologii i innowacji” (zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży) z 2017r.;

- projekt „Pewnie na rynku pracy” z 2017r.

stopka strony