Organizacje

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Szczecin, Polska

ul. K. Kolumba 86, 70-035

tel.: 725 302 316
email: centrum@frdl.szczecin.pl
www: https://frdl.szczecin.pl/

Centrum organizuje szkolenia, seminaria, konferencje; realizuje projekty; kształci nowe kadry dla samorządu; udziela konsultacji, porad i opracowuje ekspertyzy; prowadzi prodemokratyczne i prospołeczne programy dla szkół średnich.

The Training Centre of the Foundation in Support of Local Democracy in Szczecin
The Centre organises training courses, seminars and conferences; it trains new workers for local government; provides advice and delivers pro-citizen and pro- democratic programmes for secondary schools.

 

stopka strony