Organizacje

Centrum Sztuki Dziecka

Poznań, Polska

ul. Św. Marcina 80/82, 61-809

tel.: (61) 64 64 470
email: sekretariat@csdpoznan.pl
www: http://www.csdpoznan.pl/

Centrum działa jako instytucja miejska, finansowana przez Urząd Miasta Poznania. Centrum promuje wartościowe i nowatorskie sztuki dla dzieci i młodzieży. Organizuje międzynarodowe imprezy artystyczne, krajowe konkursy, seminaria i warsztaty, spektakle teatralne i muzyczne, koncerty oraz programy telewizyjne dla dzieci. Szczególną uwagę poświęca dzieciom mniej sprawnym. Centrum wydaje m.in.: "Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży" oraz publikacje związane z bieżącą działalnością.

The Children's Art Centre
The Centre operates within the structure of local government structure in Poznań. It promotes creative and innovative art projects for children and young people. The Centre organises international artistic events, various competitions, seminars and workshops, plays, concerts, musicals and television programmes for children. It pays particular attention to children with special needs. The centre publishes "New Plays for children and Young People" and publications concerned with its current work.

stopka strony