Organizacje

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)

Warszawa,

Plac Europejski 2, 00-844

tel.: + 48 (22) 26 20 500
email: cupt@cupt.gov.pl
www: https://cupt.gov.pl/kontakt

Kompleksowo wspiera Beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF).  Celem Centrum jest racjonalne i efektywne wykorzystanie  wszystkich środków UE przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych.


stopka strony