Organizacje

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Kalisz, Polska

Nowy Świat 13, 62-800

tel.: 572 934 820 / 515 938 101
email: kalisz@eurodesk.eu
www: https://www.facebook.com/cwrkdiz.kalisz

CWRKDiZ w Kaliszu jest jednostką publiczną. Integruje środowiska Przedsiębiorców, Izb Rzemieślniczych oraz Szkół Branżowych i Zawodowych/Technicznych. Misją jednostki jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego na rzecz kształcenia zawodowego i dualnego na potrzeby lokalnych rynków pracy. Celem Centrum jest upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego zarówno na poziomie regionalnym i lokalnym. CWRKDiZ pełni rolę koordynatora na linii Szkoła – Pracodawca. Zajmuje się doradztwem zawodowym oraz doradztwem kariery. Promuje naukę zawodu poprzez organizowanie wycieczek zawodoznawczych, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, poprzez cykliczne wydarzenie Noc Zawodowców. Łączy uczniów szkół z pracodawcami w ramach projektu Młodzieżowe Misje Gospodarcze. CWRKDiZ promuje tematykę zawodoznawczą w przedszkolach. Jest partnerem regionalnym Klubów Młodego Odkrywcy. Realizuje projekty z programu Erasmus+ oraz WRPO.

stopka strony