Organizacje

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Kalisz, Polska

Nowy Świat 13, 62-800

tel.: 62 742 44 58
email: biuro@cwrkdiz.kalisz.pl
www: https://www.facebook.com/cwrkdiz.kalisz

CWRKDiZ w Kaliszu jest jednostką publiczną. Integruje środowiska Przedsiębiorców, Izb Rzemieślniczych oraz Szkół Branżowych i Zawodowych/Technicznych. Misją jednostki jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego na rzecz kształcenia zawodowego i dualnego na potrzeby lokalnych rynków pracy. Celem Centrum jest upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego zarówno na poziomie regionalnym i lokalnym. CWRKDiZ pełni rolę koordynatora na linii Szkoła – Pracodawca.

stopka strony