Organizacje

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

Warszawa, Polska

ul. Paca 40, 04-386

tel.: +48 22 121 59 10, wew. 10
email: biuro@cal.org.pl
www: http://www.cal.org.pl/

Działalność Centrum służy aktywizowaniu społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy. CAL organizuje i prowadzi szkolenia, staże krajowe i zagraniczne podnoszące kwalifikacje lokalnych liderów, pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych; udziela wsparcia szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom; prowadzi poradnictwo, konsultacje. Centrum działa w oparciu o partnerską współpracę z regionalnymi i lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

The Association of Local Activity Support
A non-governmental organisation supporting community development in Poland. It organises training, study visits in Poland and abroad, supports local initiatives, and offers counselling. The Association does not create new structures but tries to operate on the basis of already existing partnerships and relations between regional and local institutions, governments and NGOs.

stopka strony