Organizacje

Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy"

Kraków, Polska

ul. Rejtana 11/33, 30-510


email: biuro@cweme.pl
www: https://cweme.pl

Centrum działa na rzecz integracji europejskiej i promowania regionu. Organizuje akcje kulturalne, informacyjne, edukacyjne, naukowe i sportowe. Propaguje zdrowy i aktywny tryb życia.

Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami młodzieżowymi, kołami naukowymi uczelni i innymi podmiotami. Korzysta z funduszy współfinansujących działania młodzieżowe (np. Program Erasmus+).stopka strony