Organizacje

Centrum Współpracy Młodzieży

Gdynia, Polska

ul. Św.Piotra 21/4, 81-347

tel.: (58) 620 24 80
email: cwm@cwm.org.pl
www: http://www.cwm.org.pl

Centrum Współpracy Młodzieży jest polską organizacją pozarządową typu non-profit, zarejestrowane jako stowarzyszenie w czerwcu 2000. Centrum działa na rzecz wzmocnienia różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz inicjuje, wspiera i organizuje międzynarodową współpracę młodzieży. Działania Centrum skierowane są do liderów organizacji młodzieżowych, aktywnych lokalnie młodych ludzi, liderów organizacji i nieformalnych grup młodzieżowych, pracowników młodzieżowych z państw europejskich. Organizacja posiada akredytację do realizacji projektów wolontariatu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

The Centre for Youth Co-operation and Mobility A non-profit organisation whose main aim is to develop an equal society and community-based initiatives by setting up, supporting and organising international co-operation and the mobility of youth.

stopka strony