Organizacje

Centrum Współpracy z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA

Warszawa, Polska

Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305

tel.: +48 22 463 14 62
email: eeca@salto-youth.net
www: https://www.salto-youth.net/rc/eeca/

SALTO EECA zajmuje się wspieraniem międzynarodowej współpracy młodzieży i pracowników młodzieżowych z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją. Zadanie to jest realizowane poprzez działania informacyjne i promocyjne, organizacje wydarzeń edukacyjnych (szkolenia, seminaria, wizyty studyjne), akredytacje organizacji realizujących projekty wolontariatu międzynarodowego, szkolenia dla wolontariuszy itd.  Funkcjonuje w ramach programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

stopka strony