Organizacje

CEPRIM-ESTIEM LG Gdańsk

Gdańsk, Polska

ul. Siedlicka 4/305, 80-222


email: kontakt.gdansk@estiem.org
www: http://estiem.pl/

ESTIEM (European STudents of Industrial Engineering and Management) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą studentów kierunków technicznych i menedżerskich. Grupa gdańska jest jedną z trzech istniejących w Polsce. Działalność CEPRIM (Centrum Promocji Inżynierów – Menedżerów) -ESTIEM opiera się na dwóch płaszczyznach.
- W wymiarze międzynarodowym jest nią realizacja projektów edukacyjnych i kulturowych oraz wymiana doświadczeń ze studentami z całej Europy.
- W wymiarze lokalnym organizacja zajmuje się wspieraniem działań Politechniki Gdańskiej, Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej oraz inicjatyw, realizowanych przez studentów na terenie całego kraju. Jej celem statutowym jest budowanie pomostu pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesowym. Zajmuje się także kształceniem i rozwojem umiejętności menedżerskich wśród studentów Politechniki Gdańskiej.

stopka strony