Organizacje

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Wrocław, Polska

ul. Oleśnicka 4, 50-320

tel.: (+48) 22 34 99 935
email: biuro@bliskoserca.pl
www: http://www.chsch.pl/

Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) pomaga osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym, sierotom, niepełnosprawnym; organizuje pomoc w zakresie małżeństwa, macierzyństwa i rodziny; tworzy miejsca dziennego pobytu, ośrodki lecznicze i readaptacyjne, świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży; w ramach organizacji działa Bank Pracy. Organizacja posiada 25 oddziałów na terenie całej Polski.

The Christian Charity Service
The Christian Charity Service helps victims of natural disasters and epidemics, disadvantaged individuals, orphans, and the disabled. It also provides counselling to families and married couples and runs day centres for children and young people. The organisation has 25 local branches in Poland.

stopka strony