Organizacje

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Opolski

Opole, Polska

ul. Niedziałkowskiego 9a, 45-085

tel.: +48223499935
email: opolski@bliskoserca.pl
www: https://opolski.bliskoserca.pl/o_nas/

Fundacja organizuje szkolenia i spotkania dla wolontariuszy. Ponadto oddział korzysta z doświadczenia organizacji matki - Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh), która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji Wolontariatu Europejskiego w krajach Europy oraz w realizacji projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach POKL. ChSCh realizowało również kilka projektów rządowych związanych z pomocą rozwojową i edukacją globalną oraz wiele projektów samorządowych.

stopka strony