Organizacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Zielona Góra, Polska

Rydza-Śmigłego 1, 65-610

tel.: 68 320 77 77
email: sekretariat@salomon.edu.pl
www: http://salomon.edu.pl/

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne istnieje od maja 2006 roku i prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne i społeczne, z których najważniejsze to: 
- Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon”, 
- działania edukacyjne skierowane do rodziców i nauczycieli, 
- działalność charytatywna.

Organizacja jest upoważniona do realizacji projektów wolontariatu w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

stopka strony