Organizacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Zielona Góra, Polska

Lilii Wenedy 8, 65-342

tel.: 509 718 024
email: sekretariat@salomon.edu.pl
www: http://salomon.edu.pl/

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne istnieje od maja 2006 roku i prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne i społeczne, z których najważniejsze to:
- Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon”,
- działania edukacyjne skierowane do rodziców i nauczycieli,
- działalność charytatywna.

Organizacja jest upoważniona do realizacji projektów wolontariatu w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

stopka strony