Organizacje

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu "Sonorus"

Wrocław, Polska

Krępicka 27 lok. 2, 54-018

tel.: 505 459 549
email: sonorus@sonorus.wroclaw.pl
www: http://sonorus.wroclaw.pl

Stowarzyszenie pomaga dzieciom i młodzieży z wadami słuchu oraz ich rodzinom w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Prowadzi zajęcia warsztatowe (plastyczne, muzyczne i teatralne) dla młodzieży, organizuje festyny rodzinne i zabawy okolicznościowe oraz spotkania dla rodziców z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Stowarzyszenie organizuje również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia wspierające terapię mowy i słuchu.

stopka strony