Organizacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej "Polanda"

Kraków, Polska

ul. Pocieszka 4/2, 31-408

tel.: 48 609 490 994
email: stowarzyszenie.polanda@gmail.com
www: http://stowarzyszeniepolanda.org

Stowarzyszenie prowadzi działalność naukową i edukacyjną dotyczącą kultury arabskiej, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Libanu. Organizuje konferencje i spotkania naukowe, wygłasza referaty dotyczące tematyki bliskowschodniej. Stowarzyszenie realizuje projekt "Poznajmy się na scenie!", dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

stopka strony