Organizacje

Darłowskie Centrum Wolontariatu

Darłowo, Polska

ul. Bogusława X 28, 76-150

tel.: 781 830 005
www: http://www.wolontariat.com.pl/

    Stowarzyszenie Darłowskie Centrum Wolontariatu prowadzi Lokalną Sieć Wolontariatu, w ramach której działa ponad pół tysiąca wolontariuszy. Celem Stowarzyszenia jest rozwój i propagowanie idei wolontariatu. Poprzez aktywizowanie i edukację młodych ludzi dąży do wzmocnienia rozwoju społeczności lokalnej, pomaga rozwijać ciekawe inicjatywy dzieci, młodzieży i osób starszych, pochyla się nad losem dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u Centrum.

stopka strony