Organizacje

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Warszawa, Polska

ul. Miodowa 21, 00-246

tel.: tel. 22 88 70 216
email: diakonia-kosciola@diakonia.org.pl
www: http://www.diakonia.org.pl

    Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zajmuje się tworzeniem i wspieraniem instytucji oraz inicjatyw, które mają na celu udzielanie pomocy osobom potrzebującym. Diakonia zajmuje się pozyskiwaniem i kształceniem pracowników społecznych i wolontariuszy, opiekuje się osobami chorymi, starymi, niepełnosprawnymi, dziećmi; tworzy i wspiera rodzinne domy dziecka, współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami charytatywnymi za granicą.

The Deacon House of the Evangelic-Augsburg Church in Poland
This organisation creates and supports the initiatives and institutions aimed at supporting those in need. It recruits and trains social workers and volunteers, takes care of the sick, elderly and disabled people, supports foster homes and co-operates with social aid centres and charity organisations from abroad.

stopka strony