Organizacje

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Wrocław, Polska

ul. Kołłątaja 31 / 1-2, 50-004

tel.: +48 71 793 23 24
email: dfop@dfop.org.pl
www: http://www.dfop.org.pl/

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych działa od 2004 roku i zrzesza ponad 160 organizacji z terenu Dolnego Śląska. Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Federacja pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich. Federacja zajmuje się także budowaniem i rozwijaniem współpracy z samorządem, opiniowaniem prawodawstwa, kształtowaniem sprzyjających postaw społecznych wobec środowiska III sektora i budowaniem pozytywnego wizerunku środowiska pozarządowego na zewnątrz.


stopka strony