Organizacje

Dom Bretanii

Poznań, Polska

Stary Rynek 37, 61-772

tel.: 61 851 68 51
email: dom@dombretanii.org.pl
www: http://www.dombretanii.org.pl

Dom Bretanii to poznańskie centrum promocji języka i kultury francuskiej oraz wspierania współpracy polsko-francuskiej. Organizacja prowadzi działalność kulturalną - Dni Bretanii, Dni Kultury Francuskiej, Koło Celtyckie, Ciné Club Francophone, wykłady, spotkania i wystawy poświęcone Bretanii i Francji; prowadzi Ośrodek Nauczania - kursy języka francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego; prowadzi Centrum Wymiany - pomoc w nawiązaniu kontaktów między zainteresowanymi z obu regionów (organizacjami, stowarzyszeniami, etc).

Bretagne House
A centre for the promotion of the French language and culture and support for Polish-French co-operation. The organisation organises lectures, meetings and exhibitions devoted to France and Brittany; runs an education centre - offers French, Italian and Spanish language courses and runs an exchange centre which offers help with establishing contacts between organisations from both regions.

stopka strony