Organizacje

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Wrocław, Polska

ul. W. Stysia 16a, 53-526

tel.: (71) 338-07-93
email: angelus@silesius.org.pl
www: http://www.silesius.org.pl

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa jest centrum edukacyjno-wychowawczym dla młodzieży, założonym przez jezuitów we Wrocławiu w 1993 roku. Dom wypełnia swoją misję: "Osiągając jutro, to, co dziś niemożliwe, stwarzamy młodym ludziom przestrzeń rozwoju". Celami Domu są: działalność oświatowa, edukacyjno–wychowawcza w duchu chrześcijańskich wartości oraz humanistycznych ideałów: demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej


stopka strony