Organizacje

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Gliwice, Polska

Górnych Wałów 7, 44-100

tel.: +48 32 230 60 18
email: haus@haus.pl
www: http://www.haus.pl

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą bilateralną organizacją, pierwszym polskim związkiem stowarzyszeń, w którego skład wchodzą organizacje polskie i niemieckie. Celem działalności Domu jest rozwój stosunków polsko-niemieckich. Przy Domu działa Centrum Europejskie.

The House for Polish-German Co-operation
The first bilateral organisation and the first Polish union which has succeeded in gathering together a number of Polish and German non-profit organisations and institutions aimed at consolidating Polish-German co-operation on an equal-partnership basis. There is "European centre" operating within the House structure.

stopka strony