Organizacje

Duński Instytut Kultury

Warszawa, Polska

ul. Piękna 31/37, 00-677

tel.: +48 22 621 11 20
email: dik@dik.org.pl
www: http://www.dik.org.pl/

Celem działalności Instytutu jest wzbogacanie duńskiego życia kulturalnego poprzez wymianę i dialog z innymi krajami. Instytut organizuje wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe, prezentacje literatury, wyjazdy studyjne (indywidualne, dla grup specjalistów na zasadzie wymiany w ramach tzw. programu job-swap), spotkania, konferencje, seminaria na tematy społeczno-kulturalne. Instytut prowadzi kursy języka duńskiego z elementami wiedzy o Danii. Instytut realizuje i współfinalizuje projekty we współpracy z partnerami polskimi i duńskimi.

The Danish Cultural Institute
The mission of the Institute is to enrich Danish cultural life through cultural exchange and dialogue with other countries. The Institute organises exhibitions, concerts, theatre performances, presentations of films and literature, study visits (for individuals and professional groups within the job-swap program), meetings, conferences and seminars on social and cultural issues. The Institute also organises Danish language courses which include elements of Danish life and culture. The institute supports projects between Polish and Danish partners on an equal-partnership basis.

stopka strony