Organizacje

Dział Promocji i Informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, Polska

ul. Michałowskiego 9/3, 31-126

tel.: 12 663 23 00
email: sekretariat.dp@uj.edu.pl
www: http://www.promocja.uj.edu.pl/

W skład Działu wchodzą następujące sekcje:
- Sekcja Promocji,
- Sekcja Organizacji Imprez,
- Sekcja Organizacji Konferencji,
- Sekcja Mediów Elektronicznych.

stopka strony