Organizacje

ECORYS Polska Spółka z o.o.

Warszawa, Polska

Solec 38, 00-394

tel.: 22 339 36 40
email: ecorys@ecorys.pl
www: http://www.ecorys.pl/

ECORYS Polska jest firmą konsultingowo-badawczą należącą do międzynarodowej grupy ECORYS. Pracuje zarówno dla organizacji sektora publicznego, w tym administracji wszystkich szczebli, jak i międzynarodowych korporacji i instytucji oraz podmiotów z sektora MŚP.

ECORYS obsługuje projekty UE – od opracowania aplikacji, budowania partnerstwa, poprzez realizację projektu, jego rozliczenie i ewaluację. Specjalizuje się w opracowywaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej z priorytetów POKL i POIG. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grantami, opracowywaniu strategii i procedur wdrażania schematów grantowych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, w realizacji oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w ramach projektów regrantingowych oraz w rozliczaniu dofinansowanych projektów, ich kontroli i monitoringu.

stopka strony