Organizacje

Education Agency For Development And Innovation - Idea Not-For-Profit Sp. z o.o.

Łomża, Polska

Księcia Janusza I 32, 18-400

tel.: 530056952
email: lomza@eurodesk.eu
www: https://education-agency.eu/

Organizacja upowszechnia ideę kształcenia ustawicznego dzieci, młodzieży i dorosłych, promuje edukację nieformalną i pozaformalną oraz innowacyjne praktyki edukacyjne. IDEA zachęca do rozwoju osobistego, zawodowego i społecznego, działa na rzecz wyrównywania szans społecznych i edukacyjnych a także tworzenia warunków do nauki przez doświadczenie, m.in. oferując praktyki w swoim biurze i przy projektach realizowanych w terenie.

stopka strony