Organizacje

Enterprise Europe Network (EEN)

Warszawa,

ul. Pańska 81/83, 00-834

tel.: 48 22 574 07 07
email: een@parp.gov.pl
www: https://www.parp.gov.pl/

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa w internacjonalizacji ich działalności gospodarczej i działa przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej ośrodki funkcjonują w ponad 60 krajach na całym świecie (w tym we wszystkich państwach UE). Sieć oferuje przedsiębiorcom kompleksowe i bezpłatne usługi wspierające działalność eksportową i wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie poprzez:

  • usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dotyczące prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, dostępu do źródeł finansowania i programów ramowych Unii Europejskiej;
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych (za pośrednictwem bazy ofert współpracy), promocję i organizację wyjazdów w ramach giełd kooperacyjnych i misji handlowych na całym świecie;
  • usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne
stopka strony