Organizacje

Stowarzyszenie ESN Polska

Warszawa, Polska

Al. Reymonta 12A, 01-842

tel.: 696 562 562
email: board@esn.pl
www: http://www.esn.pl

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji.

Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.

Główne cele ESN International to:
• Reprezentowanie interesów studentów uczestniczących w wymianie wobec odpowiednich instytucji;
• Rozwój projektów na szczeblu międzynarodowym;
• Wspieranie sekcji krajowych.

Główne cele ESN na szczeblu krajowym:
• Realizowanie projektów ogólnopolskich:
• Organizowanie konkursów fotograficznych (Discover Europe) i turniejów sportowych (ESNOLYMPICS)
• Prowadzenie programu Mentor
• Prowadzenie działań integrujących (dla studentów z zagranicy) i re-integrujących (dla studentów polskich powracających z zagranicy)
• Informowanie studentów o dostępnych programach wymian
• Koordynacja programów dla studentów:
- ESNcard (karta zniżkowa),
- ESN Travel (wycieczki)
- Tandem (nauka języków obcych)
• Na poziomie krajowym ESN Polska ściśle wspólpracuje z Narodową Agencją programu Erasmus