Organizacje

Związek stowarzyszeń ESN Polska

Warszawa, Polska

Al. Reymonta 12A, 01-842

tel.: 696 562 562
email: esn@eurodesk.eu
www: http://www.esn.pl

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus+. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji. 

Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym. 

Główne cele ESN International to: 
• Reprezentowanie interesów studentów uczestniczących w wymianie wobec odpowiednich instytucji; 
• Rozwój projektów na szczeblu międzynarodowym; 
• Wspieranie sekcji krajowych. 

Główne cele ESN na szczeblu krajowym: 
• Realizowanie projektów ogólnopolskich: 
• Organizowanie konkursów fotograficznych (Discover Europe) i turniejów sportowych National Erasmus Games. 
• Prowadzenie programu Mentor 
• Prowadzenie działań integrujących (dla studentów z zagranicy) i re-integrujących (dla studentów polskich powracających z zagranicy) 
• Informowanie studentów o dostępnych programach wymian 
• Koordynacja programów dla studentów: 
- ESNcard (karta zniżkowa), 
- ESN Travel (wycieczki) 
- Tandem (nauka języków obcych) 
• Na poziomie krajowym ESN Polska ściśle współpracuje z Narodową Agencją programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

stopka strony