Organizacje

Związek stowarzyszeń ESN Polska

Warszawa, Polska

Al. Reymonta 12A, 01-842

tel.: 695739735
email: esn@eurodesk.eu
www: http://www.esn.pl

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, takich jak Program Erasmus+. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji. ESN reprezentuje interesy studentów Erasmusa, realizuje projekty międzynarodowe, wspiera krajowe sekcje organizacji. 

ESN Polska realizuje projekty o zasięgu krajowym - konkurs fotograficzny Discover Europe, turnieje sportowe National Erasmus Games oraz koordynuje programy -  ESNcard (karta zniżkowa), ESN Travel (wycieczki), Tandem (nauka języków obcych) , program Mentor.  

Ponadto polska sekcja ESN informuje studentów o dostępnych programach wymian oraz prowadzi działania integrujące dla studentów z zagranicy i re-integrujące dla studentów polskich powracających z zagranicy.   

ESN Polska ściśle współpracuje z Narodową Agencją programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

stopka strony