Organizacje

Euro-Mediterranean Association of EVE Polska

Czersk, Polska

Chojnicka 30, 89-652

tel.: 601 567 700
email: biuro@stowlag.org.pl
www: http://stowlag.org.pl/

Stowarzyszenie jest punktem informacyjnym dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w zakresie organizacji projektów młodzieżowych w ramach programów "Młodzież w działaniu" oraz "Uczenie się przez całe życie". Organizacja udziela informacji na temat możliwości pracy, wolontariatu, stypendiów i nauki za granicą oraz koordynuje Lokalne Punkty Informacyjne EURODESK w Łęgu i Czarnej Wodzie oraz Partnerski Punkt Europe Direct w Czarnej Wodzie.

stopka strony