Organizacje

Krajowe Biuro Eurodesk Polska

Warszawa, Polska

Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305

tel.: 22 46 31 450
email: eurodesk@eurodesk.pl
www: https://www.eurodesk.pl

Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Eurodesk udziela informacji bezpośrednio, przez telefon lub internet oraz gromadzi dane na temat programów, organizacji i dostępnych źródeł informacji. Rozpowszechnia również informacje na swoich stronach internetowych, w biuletynach i publikacjach.

• • •

The Eurodesk Poland
Eurodesk is an European information programme for young people and youth workers. It provides information: direct, by phone or via the Internet and collects data on programmes, organisations and other available information resources. It publishes information on its Internet site as well as issuing a bulletin.

stopka strony