Organizacje

European Commission - Joint Research Centre

Brussels, Belgium

Rue du Champ de Mars 21, 1050


www: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

  • wspieranie dyrekcji Komisji
  • podejmowanie najważniejszych wyzwań społecznych i opracowywanie nowych metod, narzędzi i norm
  • dzielenie się wiedzą specjalistyczną z krajami UE, społecznością naukową i partnerami międzynarodowymi
  • wspieranie inwestycji w innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”
  • prowadzenie finansowanych przez Euratom badań nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną fizyczną obiektów jądrowych