Organizacje

European Foundation Centre

Bruksela, Belgium

Rue Royale 94, 1000

tel.: +32 2 512 89 38
email: efc@efc.be
www: http://www.efc.be/

Europejskie Centrum Fundacji to stowarzyszenie fundacji i sponsorów korporacyjnych z członkami z całej Europy i świata. Wspierają swoich członków, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, w ich pracy na rzeczpozytywnych zmian społecznych w Europie i poza nią.