Organizacje

European Mobility Center

Warszawa, Polska

Al. Wojska Polskiego 50/54/53, 01-554

tel.: 664 468 796
email: europeanmobilitycenter@gmail.com
www: https://europeanmobilitycenter.org/

 Stowarzyszenie zajmuje się organizacją działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – poprzez realizację projektów wspierających aktywność społeczną – m.in. dzięki funduszom FIO, a także rozwoju systemu edukacji i rynku pracy – poprzez organizację staży zawodowych w Polsce i zagranicą, a także kursów szkoleniowych. Pomaga szkołom i innym instytucjom działającym w sektorze edukacji w realizacji projektów unijnych, dostarczając wsparcie z zakresu odpowiedniego wdrażania, zarządzania projektami, prowadzenia dokumentacji, raportowania. Specjalizuje się w realizacji działań dofinansowanych z programów Erasmus+ i PO WER. Organizuje również projekty kulturalne, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. 

stopka strony