Organizacje

European Schoolnet

Brussels, Belgium

Rue de Trèves, 61, 1040

tel.: +32 2/790 75 75
email: info@eun.org
www: http://www.eun.org/

Ich misją jest wspieranie interesariuszy edukacyjnych w Europie w transformacji procesów edukacyjnych w społeczeństwach cyfrowych w XXI wieku. Robią to poprzez identyfikowanie i testowanie obiecujących innowacyjnych praktyk, dzielenie się dowodami na temat ich wpływu oraz wspieranie włączania praktyk nauczania i uczenia się do głównego nurtu, zgodnych ze standardami edukacji XXI wieku.