Organizacje

Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa

Warszawa, Polska

ul. Wolumen 10a/8, 01-91

tel.: 886 579 596
email: fundacja.efes@gmail.com
www: http://fundacjaefes.pl/

Fundacja działa na poziomie międzynarodowym, promuje tworzenie pozytywnego otoczenia dla rozwoju sektora organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich ukierunkowanych na prawa człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promowanie wartości europejskich, zwłaszcza w dziedzinie wielokulturowości oraz dialogu międzykulturowego.

Organizacja zrealizowała 11 projektów europejskich, w tym 12 wymian młodzieży i 2 szkolenia zawodowe dla dzieci. 

stopka strony