Organizacje

Europejska Fundacja Kultury Miejskiej

Lublin, Polska

ul. Gojawiczyńskiej 3, 20-827

tel.: +48 668 156 122
email: efkm@efkm.eu
www: http://www.efkm.eu

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju oraz popularyzowanie kultury i sztuki, a w szczególności:
- Integracja środowiska młodych artystów.
- Edukacja i wychowanie artystyczne i kulturalne.
- Rozwój wspólnot lokalnych.
- Działanie na rzecz integracji europejskiej.
- Działalność na rzecz podmiotów, których celami statutowymi jest: promocja kultury młodzieżowej, edukacja, działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności.

stopka strony